iStock-533775261.jpg

MỖI GIA ĐÌNH CẦN
MỘT NƠI AN TOÀN ĐỂ LIÊN HỆ

MỤC ĐÍCH NHAM NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG VÔ GIA CƯ CHO MỘT SỐ GIA ĐÌNH Ở SEATTLE

 

Gia đình bạn cần gì bây giờ để ngăn ngừa tình trạng vô gia cư?

Mỗi gia đình thì đình có moi hoan canh khác nhau. Gia đình bạn có thể phải đối mặt với nan vô gia cư khi bạn bi mất việc và không thể trả tiền thuê, khi bạn phải tránh xa bạo lực gia đình, hoặc bởi vì bạn không có dịch vụ chăm sóc trẻ em hoặc phương tiện đi lại mà bạn cần phải đi làm.

Không quan trọng tại sao gia đình bạn cần hỗ trợ nhà ở. Nếu bạn đang sống ở Quận King với một đứa trẻ, và bạn có nguy cơ bị vô gia cư, chúng tôi có thể giúp đỡ.

 
 

Ai có thể hội đủ điều kiện cho chương trình?

All Seattle Kids Home sẽ làm việc với các gia đình nao đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

  • Có nguy cơ mất nhà ở hiện tại

  • Hiện đang sinh sống tại Quận King

  • Cha me hoặc người giám hộ sống cùng với một đứa trẻ

Mục tiêu của chúng tôi là ngăn ngừa các gia đình và trẻ em khỏi bị chấn thương mà nan vô gia cư mang lại. Nhà ở ổn định có nghĩa là trẻ em có cơ hội phát triển và học tập.


Về chúng tôi: All Seattle Kids Home

Chúng tôi cung cấp các nguồn lực quan trọng để giúp các gia đình duy tri mot noi ở an toàn hoặc tìm nhà ở mới.

Bước đầu tiên của chúng tôi là giúp bạn giữ gìn sự an toàn cho gia đình mình. Sau đó chúng tôi có thể kết nối bạn với nhiều dịch vụ và hỗ trợ khác nhau để bạn lấy lại và duy trì sự ổn định.

Khi liên hệ với chúng tôi, bạn sẽ nói chuyện với Quản lý viên của chúng tôi. Người Quản lý hồ sơ nay của chúng tôi sẽ gặp riêng để tìm hiểu về nhà ở của bạn, nhu cầu của gia đình bạn và nguồn lực tài chính của bạn. Bạn và Quản lý viên trường hợp sẽ làm việc cùng với nhau để đưa ra một kế hoạch ngăn cản gia đình bạn trở thành vô gia cư.

Chúng tôi hieu rằng nguy cơ bị vô gia cư có thể là một trường hợp khẩn cấp.

Nếu bạn gặp trường hợp khẩn cấp về nhà ở, hãy gọi cho chúng tôi NOW!


All Seattle Kids Home có thể giúp gì?

Gia đình bạn cần gì bây giờ để ngăn ngừa tình trạng vô gia cư? .

Tùy thuộc vào nhu cầu của gia đình bạn, chúng tôi có thể đàm phán với chủ nhà, giúp việc lập ngân sách và kết nối bạn với đào tạo nghề hoặc huấn luyện nghề cho một công việc toan thoi gian, với tiền lương để có thể sống được. Chúng tôi có thể giúp bạn tìm được dịch vụ chăm sóc trẻ em có trợ cấp, vận chuyển đến nơi làm việc, hoặc lớp GED hoặc ELL. Chúng tôi có thể giúp bạn di chuyển den nơi ở khac an toàn, hoặc giúp bạn với những thứ như  chia khóa mới và he thong báo động nếu bạn muốn ở lại nơi bạn đang ở.

Mục tiêu của chúng tôi là giúp gia đình on dinh trở lại, với kiến thức, sự tự tin, nguồn lực mới và sự an tâm. Với các dịch vụ và kế hoạch phù hợp với nhu cầu của mỗi gia đình, ban sẽ được trang bị để duy trì sự tự cung tự cấp, sự ổn định và nhà ở.


Những Câu Hỏi Thường Gặp

Con tôi và tôi đang sap bị thu hồi nhà ở. Bạn có thể giúp chúng tôi không?

 

Vâng, nếu bạn hội đủ điều kiện cho chương trình của chúng tôi, có những điều mà chúng tôi có thể làm ngay bây giờ để giúp bạn tránh viec bị thu hồi. Chúng tôi có thể giúp bạn tra tiền thuê nhà, đàm phán với chủ nhà của bạn, và lập một kế hoạch để giúp bạn giữ được nơi ở.

Đừng đợi cho việc bị thu hồi xảy ra. Hãy gọi cho chúng tôi ngay bây giờ!

Gia đình chúng tôi phải di chuyển chung với nhiều người thân. Chúng tôi quá đông đúc; chúng tôi không thể đối phó được lâu hơn nữa. Bạn có thể giúp?

 

Vâng, nếu bạn hội đủ điều kiện cho chương trình của chúng tôi, chúng tôi có thể làm việc với bạn để giúp gia đình bạn tìm nhà ở ổn định, đầy đủ và duy tri được nó.

Công cụ làm việc của tôi đã bị đánh cắp. Nếu tôi không thể làm việc, tôi không biết làm thế nào để trả tiền thuê nhà vào tháng tới. Bạn có thể làm được điều gì để giúp chúng tôi không?

 

Vâng, nếu bạn hội đủ điều kiện cho chương trình của chúng tôi, có rất nhiều điều mà chúng tôi có thể làm để giúp bạn giữ việc làm để bạn có thể trả tiền thuê nhà. Nếu gia đình quý vị có nguy cơ mất nhà cửa, gọi cho chúng tôi.

Con tôi và tôi không được su an toàn nơi chúng tôi hiện đang ở, nhưng chúng tôi không có kha nang don đến nơi ở khac được. Chúng tôi có nên liên lạc với bạn không?

 

Vâng, xin vui lòng gọi cho chúng tôi ngay bây giờ. Nếu bạn hội đủ điều kiện cho chương trình của chúng tôi, chúng tôi có thể giúp bạn và con bạn di chuyển đến một nơi an toàn, và giúp bạn chuyển sang một ngôi nhà mới, an toàn. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn hỗ trợ nhà ở khẩn cấp và lâu dài. Chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp khẩn cấp tạm thời, cũng như một đường loi an toàn và ổn định.

 
 
 

Liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ

Người quản lý trường hợp của chúng tôi sẽ bắt đầu đánh giá trực tiếp nhu cầu cá nhân của bạn về các dịch vụ hỗ trợ nhà ở và ngăn ngừa nan vô gia cư. All Seattle Kids Home có thể hỗ trợ bạn được ở trong căn nhà hiện tại của bạn, hoặc giúp bạn tìm một nơi an toàn để sống.

Số điện thoại liên lạc — (206)488-2692

Email — info@allseattlekidshome.org

Họ và Tên *
Họ và Tên
 

All Seattle Kids Home là một tổ chức phi lợi nhuan được tài trợ bởi the King County Best Starts for Kids initiative (Chuong trinh nhung buoc khoi dau tot dep cho su sang tao o tre em).